Vi tilbyr sertifiseringsordninger innen følgende områder:

Systemsertifisering

Ledelsessystem for kvalitet NS-EN ISO 9001:2015

Ledelsessystem for miljø NS-EN ISO 14001:2015

Ledelsessystem for arbeidsmiljø: NS-EN ISO 45001:2018 (Tidligere OHSAS 18001:2007)

Ved å følge denne lenken finner du mer informasjon om våre systemsertifiseringer

Systemsertifiseringen tilbys i utgangspunktet kun innenfor produktområdene angitt nedenfor og tilsvarende IAF-kodene;

2 – Gruve- og bergverksdrift

15 – Ikke-metalliske mineralprodukter

16 – Betong, sement, kalk, gips og lignende

17 – Grunnmetaller og fabrikkerte metallprodukter

39 – Andre sosiale tjenester

Produkt og produksjonskontroll (PKS) sertifisering

Produktområder merket med *) omfattes av produktsertifisering. Alle øvrige produktområder gjelder sertifisering av produksjonskontrollsystem (PKS).

Klasse A – Fabrikkblandet betong *)

Klasse B – Betongprodukter til husbygging

Klasse C – Rør og kumelementer

Klasse D – Betongelementer

Klasse E – Stålkomponenter (gjelder kun utførelsesklassene EXC1, EXC2 og EXC3)

Klasse F – Lettbetong

Klasse G – Tilsetningsstoffer og tilsetningsmaterialer *)1)

Klasse K – Armeringsprodukter *)

Klasse L – Produkter av støpejern *)

Klasse M – Sement og bindemidler*)

Klasse N – Gate-, vei- og parkprodukter av betong

Klasse O – Produkter for overflatebehandling og reparasjon av betong

Klasse P – Tilslag

Klasse R – Mørtler

Klasse S – Asfalt og tilhørende bindemidler

*)1) I klasse G er det kun produksjon av silikastøv som omfattes av produktsertifisering