Kontrollrådet får ofte spørsmål om Ytelseserklæringer og CE-merking med basis i Byggevareforordningen som trådte i kraft i Norge fra 1. januar 2014. Det foreligger etter hvert flere avklaringer rundt dette og vi forsøker derfor å få slik informasjon videreført.

Generell mal for ytelseserklæring

Byggevareforordningen har som tidligere angitt avløst Byggevaredirektivet med virkning fra 1. juli 2013 i EU og fra 1. januar i Norge. Forordningen gjelder i hele EØS-området og således også Norge. Med basis i kravene i Forordningen og senere avklaringer, har vi laget en generell mal for Ytelseserklæring samt noen eksempler på Ytelseserklæringer for tilslag og asfalt.

Finn ulike eksempler på ytelseserklæringer her

Eksemplene finnes ved å klikke på følgende linker;

Eksempel på ytelseserklæring – Generell mal
Eksempel på ytelseserklæring for betongtilslag NS-EN 12620

Eksempel på ytelseserklæring for asfalttilslag NS-EN 13043

Eksempel på ytelseserklæring for veitilslag NS-EN 13242
Eksempel på ytelseserklæring for jernbaneballast NS-EN 13450

Eksempel på ytelseserklæring for asfalt NS-EN 13108-1
Eksempel på CE-merking tilslag
Eksempel på CE-merking asfalt

Spørsmål til forordningen, CE-merking eller ytelseserklæring?

De som har spørsmål knyttet til Forordningen eller Ytelseserklæring og CE-merking, vil vi oppfordre til å besøke hjemmesiden til Direktoratet for byggkvalitet, der det finnes en egen side som er etablert spesielt mht. dokumentasjon av byggevarer.

Siden finnes på linken;
https://www.dibk.no/no/Tema/Produkter/
Se også
https://www.byggevareinfo.no

Kontakt oss i Kontrollrådet

Her finner du kontaktinformasjon til oss som jobber i Kontrollrådet. Vi vil bistå deg på best mulig måte.