I tabellen nedenfor er det angitt innenfor hvilke områder Kontrollrådet er utpekt som kontrollorgan og akkreditert for sertifisering.
 

Område Teknisk kontrollorgan Akkreditert sertifisering innen:
Produkt System Miljø
Klasse A – Fabrikkblandet betong X X X
Klasse B – Betongprodukter til husbygging X X X X
Klasse C – Rør og kummer X X X
Klasse D – Betongelementer X X X X
Klasse F – Lettbetong X X X X
Klasse G – Tilsetningsstoffer og tilsetningsmaterialer X X X X
Klasse K – Armeringsstål og stålkomponenter X X X
Klasse L – Produkter av støpejern X X X
Klasse M – Sement X X X X
Klasse N – Gate-, vei- og parkprodukter av betong X X X
Klasse P – Tilslag X X X X
Klasse R – Mørtler X X X X
Klasse S – Asfalt og tilhørende bindemidler X X X X

 

¹ klasse K : utpekingen gjelder kun stålkomponenter da det ikke foreligger en harmonisert standard på armering.