I det etterfølgende er relevante standarder gruppert pr. klasse. For enkelte områder finnes det i tillegg en oversikt over andre aktuelle spesifikasjoner (f.eks. finnes bestemmelser, rundskriv og andre tekniske dokumenter). Dette er dokumenter som legges til grunn ved sertifisering innen de enkelte områder.

Systemsertifisering

NS-EN ISO 9001 : Kvalitetsstyringssystem
NS-EN ISO 14001 : Miljøstyringssystem

Rundskriv 2/16, August 2016: NS-EN ISO 9001 OG NS-EN ISO 14001 – Reviderte utgaver
Rundskriv 2/15, Januar 2015: Presisering av krav ved svar på avvik

Klasse A: Fabrikkblandet betong

NS-EN 206

Klasse B: Betongprodukter til bygninger

NS-EN 490: Betongtakstein
NS-EN 771 – 3: Blokkprodukter
NS-EN 15435: Forskalingsblokker
Rundskriv 2/10, september 2010: Krav til produksjonskontrollsystem
Produsentens system for produksjonskontroll (PKS)
Egenkontroll av blokkprodukter

Klasse C: Rør og kumelementer

NS 3121 : Rør
NS 3139 : Kummer
Rundskriv 2/10, september 2010: Krav til produksjonskontrollsystem
Produsentens system for produksjonskontroll (PKS)

Klasse D: Betongelementer

NS-EN 13369 : Felles regler for prefabrikerte betongprodukter
NS-EN 1168 : Hulldekkelementer
NS-EN 1317 : Vegrekker/midtdelere
NS-EN 12737 : Spaltegulvelementer
NS-EN 12794 : Fundamentpeler
NS-EN 12839 : Elementer for gjerder
NS-EN 12843 : Master og stolper
NS-EN 13224 : Ribbedekkeelementer
NS-EN 13225 : Lineære konstruksjonselementer
NS-EN 13747 : Gulvplater for gulvsystemer
NS-EN 14843 : Trapper
NS-EN 14844 : Firkantkulvert
NS-EN 14991 : Fundamenter
NS-EN 14992 : Veggelementer
NS-EN 15050 : Bruelementer
Full versjon på engelsk av Final Position Paper fra SG13
Norsk oversettetelse av aktuelle punkter i Final Posistion Paper fra SG13
Rundskriv 1/15, Januar 2015: Endringer i kravelementer
Rundskriv 1/16, Januar 2016: Endringer i kravelementer – Sveising

Klasse E: Stålkomponenter

NS-EN 1090-1 Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner

Klasse F: Lettbetong

NS-EN 12446 : Pipeelementer. Ytterelementer av betong
NS-EN 1520 : Lettbetongelementer
NS-EN 771 – 3 : Blokkprodukter
Egenkontroll av blokkprodukter

Klasse G: Tilsetningsstoffer og tilsetningsmaterialer

Tilsetningsstoffer:
NS-EN 934-2 : Betong
NS-EN 934-5 : Sprøytebetong
NS-EN 934-6 : Samsvarskontroll
Tilsetningsmaterialer:
NS-EN 13263 : Silikastøv

Klasse H: Laboratorier

Tekniske bestemmelser
Regler for feltprøving av betong

Klasse K: Armering og stålkomponenter

prEN 10138 del 3 : Spennstål.Spenntau
NS 3576 del 1 : Kamstål B500NA
NS 3576 del 2 : Kamstål B500NB
NS 3576 del 3 : Kamstål B500NC
NS 3576 del 4 : Armeringsnett
NS 3576 del 5 : Rustfri armering
NS-EN 1090 del 1 : Stålkomponenter
NS-EN 10080 : Armeringsstål
Rundskriv 1/11, januar 2011 : Sertifisering av armeringsprodukter
Bedriftens system for produksjonskontroll (PKS)

Klasse L: Produkter av støpejern

NS-EN 124 : Sluk- og kumtopper
NS 1990: Flytende rammer
NS 1992: Kumlokk
NS 1995: Ristlokk
Spesielle bestemmelser for utstedelse av lisenser for bruk av NS-merket

Klasse M: Sement

NS-EN 197 : Sement

Klasse N: Gate-, vei-, og parkprodukter av betong

NS-EN 1338 : Belegningsstein
NS-EN 1339 : Heller
NS-EN 1340 : Kantstein
Rundskriv 2/10, september 2010: Krav til produksjonskontrollsystem
Produsentens system for produksjonskontroll (PKS)

Klasse O – Produkter for overflatebehandling og reparasjon av betong

NS-EN 1504-2 : Systemer for overflatebehandling
NS-EN 1504-4 : Lim for konstruktive formål
NS-EN 1504-6 : Forankring av armeringsstang

Klasse P: Tilslag

NS-EN 12620 : Tilslag for betong
NS-EN 13043 : Tilslag for asfalt
NS-EN 13055-1 : Lett tilslag for betong og mørtel
NS-EN 13055-2 : Lett tilslag for ubunden bruk
NS-EN 13139 : Tilslag for mørtel
NS-EN 13242 : Tilslag for vei
NS-EN 13285 : Mekanisk stabiliserte masser
NS-EN 13383 : Vassbyggingsstein
NS-EN 13450 : Tilslag for jernbaneballast
Veiledning til standardenes krav om produksjonskontroll
Spesielle bestemmelser for utstedelse av lisenser for bruk av NS-merket

Klasse R: Puss- og murmørtler

NS-EN 998-1 : Pussmørtler
NS-EN 998-2 : Murmørtler
NS-EN 1504 : Reparasjonsmørtler
Rundskriv 2/11, februar 2011 : Sertifisering av tørrbetonger
Produsentens system for produksjonskontroll (PKS)

Klasse S: Asfalt og tilhørende bindemidler

NS-EN 12591 : Bitumen
NS-EN 13108-1 til 8 : Asfalt
NS-EN 13808 : Bitumenemulsjon
NS-EN 14023 : Polymermodifisert bitumen

Spørsmål? Kontakt oss!

Finn kontaktinformasjon til alle våre ansatte her, spør oss gjerne om du har spørsmål rundt sertifisering.